How to use Streaming

รู้จักวิธีการเทรด(ซื้อขาย)และหมวดหมู่ของหุ้น

วิธีใช้โปรแกรมเทรดหุ้น Streaming หน้าแรกA.) Market = ภาพรวมตลาดB.) Portfolio = แสดงหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ทของคุณC.) Quote = แสดงรายละเอียดหุ้นตัวนั้นๆที่คุณสนใจC.) Click = การซื้อขายโดยใช้เม้ากดE.) Ticker = แสดงหุ้น และปริมาณหุ้นที่กำลังมีการซื้อขายในขณะนั้นF.) .SET = แสดงหุ้นในกระดาน.TFEX = แสดงตลาดซื้อขายล่วงหน้าG.) แถบเลื่อนเพื่อดูเฉพาะรายการที่สนใจในหมวดนั้น(ขยายความในรูปถัดไป)H.) Search = ช่องค้นหา สามารถพิมพ์เพื่อดูการซื้อขายหุ้นตัวที่เราสนใจI.) ID = เลขประจำตัวของพอร์ทเราJ.)ช่องพิมพ์ชื่อหุ้น เพื่อทำรายการBUY=ซื้อSELL=ขายK.)Volume = กรอกจำนวนที่ต้องการซื้อหรือขายL.)Price = กรอกราคาที่ต้องการซื้อหรือขายM.)Condition = กำหนดวิธีการซื้อหรือขายLimit = กำหนดราคาซื้อขายเองATO = At The Open ซื้อ/ขายที่ราคาเปิดตลาด(เลือกได้เฉพาะตอนก่อนตลาดเปิดPre-Open)ATC = At The Close ซื้อ/ขายที่ราคาปิดตลาด(เลือกได้เฉพาะก่อนตลาดปิดPre-Close)MP = Special Market Price …

รู้จักวิธีการเทรด(ซื้อขาย)และหมวดหมู่ของหุ้น Read More »