ค่า BASIS คืออะไร?

เรื่องสำคัญที่นักลงทุน TFEX ต้องรู้ [ เข้าใจหลักการ ] การลงทุนใน SET50IndexFutures เปรียบเสมือนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก ของตลาด เมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุ ราคาของ SET50IndexFutures จะวิ่งเข้าหาดัชนี SET50 Index ตามกลไกตลาด แต่ระหว่างทางก่อนที่จะหมดอายุนั้น อาจมีเหตุการณ์ที่ราคาของ SET50 Index Futures กับดัชนี SET50 Index ไม่เท่ากัน นั่นแสดงว่า : ราคา Futures ลบด้วยราคา Spot จะได้ส่วนต่างของราคาเรียกว่า “ค่า Basis” แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้Futures Price > Spot Price : ค่า Basis เป็นบวก (เรียกว่า Premium)Futures Price < Spot Price : …

ค่า BASIS คืออะไร? Read More »