ค่า BASIS คืออะไร?

เรื่องสำคัญที่นักลงทุน TFEX ต้องรู้ [ เข้าใจหลักการ ] การลงทุนใน SET50IndexFutures เปรียบเสมือนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก ของตลาด เมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุ ราคาของ SET50IndexFutures จะวิ่งเข้าหาดัชนี SET50 Index ตามกลไกตลาด แต่ระหว่างทางก่อนที่จะหมดอายุนั้น อาจมีเหตุการณ์ที่ราคาของ SET50 Index Futures กับดัชนี