รู้จักวิธีการเทรด(ซื้อขาย)และหมวดหมู่ของหุ้น

วิธีใช้โปรแกรมเทรดหุ้น Streaming

หน้าแรก
A.) Market = ภาพรวมตลาด
B.) Portfolio = แสดงหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ทของคุณ
C.) Quote = แสดงรายละเอียดหุ้นตัวนั้นๆที่คุณสนใจ
C.) Click = การซื้อขายโดยใช้เม้ากด
E.) Ticker = แสดงหุ้น และปริมาณหุ้นที่กำลังมีการซื้อขายในขณะนั้น
F.) .SET = แสดงหุ้นในกระดาน
.TFEX = แสดงตลาดซื้อขายล่วงหน้า
G.) แถบเลื่อนเพื่อดูเฉพาะรายการที่สนใจในหมวดนั้น(ขยายความในรูปถัดไป)
H.) Search = ช่องค้นหา สามารถพิมพ์เพื่อดูการซื้อขายหุ้นตัวที่เราสนใจ
I.) ID = เลขประจำตัวของพอร์ทเรา
J.)ช่องพิมพ์ชื่อหุ้น เพื่อทำรายการ
BUY=ซื้อ
SELL=ขาย
K.)Volume = กรอกจำนวนที่ต้องการซื้อหรือขาย
L.)Price = กรอกราคาที่ต้องการซื้อหรือขาย
M.)Condition = กำหนดวิธีการซื้อหรือขาย
Limit = กำหนดราคาซื้อขายเอง
ATO = At The Open ซื้อ/ขายที่ราคาเปิดตลาด(เลือกได้เฉพาะตอนก่อนตลาดเปิดPre-Open)
ATC = At The Close ซื้อ/ขายที่ราคาปิดตลาด(เลือกได้เฉพาะก่อนตลาดปิดPre-Close)
MP = Special Market Price ซื้อ/ขายทันที ที่ราคาดีที่สุดนะขณะนั้น โดยจะทำให้ครบจำนวนที่ตั้งไว้ “ไม่สนใจราคา”
MP-MKT = Market Order ซื้อ/ขายทันที ที่ราคาดีที่สุดนะขณะนั้น โดยจะ ยกเลิกออเดอร์เมื่อไม่ครบจำนวนที่ระบุไว้
MP-MTL = Market To Limit Order ซื้อ/ขายทันที ที่ราคาดีที่สุดนะขณะนั้น หากได้ไม่ครบจำนวนที่ตั้งไว้
จะใช้ราคาช่องถัดไปจนกว่าจะครบจำนวนที่ระบุไว้
M.) PIN = ใส่รหัสยืนยันซื้อขาย(ที่คุณตั้งไว้)
Submit = ยืนยัน
Clear = กดเพื่อยกเลิก

เกณฑ์คัดเลือก SETHD

Sense and Stock group
: ความเคลื่อนไหวของตลาดและหมวดหมู่หุ้น

Most Active Volume = หุ้นที่มี “ปริมาณ” การซื้อขายสูงสุด
Most Active Value = หุ้นที่มี “มูลค่า” การซื้อขายสูงสุด
Top Gainer/Loser = หุ้นที่ราคาเปลี่ยนแปลงไปทางบวก/ทางลบมากสุด (เมื่อเทียบกับราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า)
Top Swing = หุ้นที่มีการแกว่งตัวระหว่างราคาสูงสุดและต่ำสุด มากที่สุด
.SET = แสดงหุ้นทั้งหมดที่อยู่ในดัชนี SET
.SET50 = หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 50 อันดับแรก
.SET100 = หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือก 100 อันดับแรก
.sSET = หุ้นขนาดเล็กที่มีสภาพคล่องสูงแกว่งตัวได้มาก
.SETCLMV = หลักทรัพย์ที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม)
อย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายได้รวมของบริษัท หรือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท
.SETHD = SET High Dividend 30 Index หลักทรัพย์ 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูง จ่ายปันผลต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
.SETHSI = Thailand Sustainability Investment
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
.SETWB = SET Well-being หลักทรัพย์ 30 หลักทรัพย์ใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทย
มีศักยภาพในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ การเติบโตของธุรกิจเหล่านี้มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP)
.mai = SET ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนระยะยาวของบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีทุนชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 300 ล้านบาทขึ้นไป
mai เป็นแหล่งระดมทุนของธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีทุน ชำระแล้วหลัง IPO ตั้งแต่ 50 ล้านขึ้นไป
เน้นธุรกิจที่มีการเติบโตสูง และมีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต

แถบ QUOTE

แถบ Quote
A.) SET index = แสดงค่าดัชนีในปัจจุบัน
B.) Search = แสดงชื่อหุ้นที่สนใจ
สามารถพิมพ์ชื่อหุ้นที่ต้องการตรงนี้
C.) Day price graph = แสดงราคาซื้อขายในระหว่างวัน
D.) Price Volume = แสดง ปริมาณซื้อขายระหว่างวัน
Pink color = สีชมพูแสดง Volume ที่ขายในราคานั้น
Blue color = สีฟ้าแสดง Volume ที่ซื้อในราคานั้น
Gray color = สีเทาแสดง Volume ที่แลกเปลี่ยนกันในราคาปิดและราคาเปิดตลาด
E.)Stock Details = แสดงข้อมูลหุ้นโดยสังเขป บอกชื่อหุ้น, P/E ราคาสูงสุด/ต่ำสุด ฯลฯ
แถบด้านล่างเลือกกดแสดงข้อมูลได้ดังนี้
Ticker = ราคาและปริมาณที่คนซื้อขายหุ้นตัวนี้ในเวลานั้น
By Date = สถิติราคา และปริมาณซื้อขายบันทึกไว้สั้นๆ
Chart = กราฟราคาคร่าวๆ
News = ข่าวสารของหุ้นที่แจ้งให้กลต. ทราบแล้ว
OddLot = การซื้อขายหุ้นเศษๆ(ต่ำกว่า 100หุ้น)

stockisfun

stockisfun

ผู้หมกมุ่นอยู่กับการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ หุ้น TFEX FOREX ทอง คู่เงิน และ Cryptocurrency ผู้เขียนมีลูกสองคน เขียนบทความเพื่อบันทึกไว้ให้ลูกอ่าน หากมีคนในเพจมาอ่านก็ยินดีอย่างยิ่ง บางครั้งก็สอนหุ้นเป็นงานอดิเรก

Recent Posts

Follow Us

Related Posts

article

สรุปครบเรื่อง “กองทุน ESG“

ในมุมมองของนักลงทุน กองทุน ESG มีผลต่อตลาดอย่างไรบ้าง ผมขอนำเสนอเป็นคลิปบรรยายดังด้านล่างนี้ครับเพียงคลิปเดียวท่านจะรู้ครอบคลุม

Read More »