ค่า BASIS คืออะไร?

เรื่องสำคัญที่นักลงทุน TFEX ต้องรู้

[ เข้าใจหลักการ ]

การลงทุนใน SET50IndexFutures เปรียบเสมือนลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 50 ตัวแรก ของตลาด เมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุ ราคาของ SET50IndexFutures จะวิ่งเข้าหาดัชนี SET50 Index ตามกลไกตลาด แต่ระหว่างทางก่อนที่จะหมดอายุนั้น อาจมีเหตุการณ์ที่ราคาของ SET50 Index Futures กับดัชนี SET50 Index ไม่เท่ากัน

นั่นแสดงว่า : ราคา Futures ลบด้วยราคา Spot จะได้ส่วนต่างของราคาเรียกว่า “ค่า Basis”

แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
Futures Price > Spot Price : ค่า Basis เป็นบวก (เรียกว่า Premium)
Futures Price < Spot Price : ค่า Basis เป็นลบ (เรียกว่า Discount)

แล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร …?
ติดตามได้ดังคลิปด้านล่างครับ

Your Website Title
How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
stockisfun

stockisfun

ผู้หมกมุ่นอยู่กับการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ หุ้น TFEX FOREX ทอง คู่เงิน และ Cryptocurrency ผู้เขียนมีลูกสองคน เขียนบทความเพื่อบันทึกไว้ให้ลูกอ่าน หากมีคนในเพจมาอ่านก็ยินดีอย่างยิ่ง บางครั้งก็สอนหุ้นเป็นงานอดิเรก

Recent Posts

Follow Us

Related Posts